WYSTAWA "STUDIO WYOBRAŹNI"

Żagański Pałac Kultury zaprasza od 12 do 31 marca 05 do oglądania w Holu Słonecznym wystawy

pt."Studio wyobraźni"  autorstwa Krzysztofa Wosika i Małgorzaty Kalinowskiej.

XXIX KONKURS NA WYPIEKI LUDOWE I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ

Żagański Pałac Kultury ogłasza XXIX Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową.

Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatorów w dniu 25.03.05r. o godz.11.00.

Ogłoszenie wyników konkursu,wręczenie nagród oraz zamknięcie wystawy nastąpi w dniu

01.04.05r. o godz.14.00 w ŻPK.