Żagański Pałac Kultury

Żagański Pałac Kultury z siedzibą w Żaganiu jest instytucją kultury powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie miasta Żagania.
Do podstawowych zadań instytucji należą:

— edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
— tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
— rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców
— tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania te Żagański Pałac Kultury realizuje poprzez:

— imprezy kulturalne: koncerty, spektakle
— teatralne, prezentacje, widowiska, wystawy
— imprezy plenerowe,warsztaty okolicznościowe
— prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego
— kluby i sekcje zainteresowań
— różnorodne animacje kulturalne,tj.: cykliczne konkursy,przeglądy itp..

Ośrodek mieści się w zabytkowym pałacu położonym w otoczeniu parku krajobrazowego -jednej z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce.